Sunday, January 19, 2014

Tanya 40 soalan kepada Lawyer Hartanah.

Saya ingin bertanya kepada anda semua.

Anda sudah ada target untuk membeli rumah? 

Jika ya, saya mahu memastikan bahawa anda sudah bertanya beberapa soalan MAUT dan penting kepada peguam hartanah atau lawyer hartanah anda. Perkara ini tidak selalu dibincangkan dalam seminar hartanah. Jadi, anda perlu ambil perhatian dalam hal ini.

Ini antara langkah-langkah penting dan kritikal yang perlu anda lakukan sebelum membeli mana-mana hartanah di Malaysia ini.

Antara soalan yang perlu anda tanya..

 1. Apakah hartanah bertanah? 
 2. Apakah hartanah yang dipecah bahagi? 
 3. Apakah hartanah strata? 
 4. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘bebas daripada sebarang bebanan’ di dalam hak milik individu? 
 5. Apakah yang dimaksudkan dengan milikan kosong untuk hartanah yang masih di dalam binaan? 
 6. Apakah yang dimaksudkan dengan milikan kosong untuk hartanah yang telah siap atau dijual beli di pasaran kedua? Apakah hartanah pegangan pajakan? 
 7. Apakah kebenaran pindah milik tanah? 
 8. Apa yang boleh anda lakukan jika permohonan kebenaran pindah milik anda ditolak? 
 9. Apakah yang dimaksudkan dengan ‘harta bersama’ di dalam pemajuan perumahan strata? 
 10. Apakah yang dimaksudkan dengan caj penyenggaraan di dalam pemajuan perumahan strata? 
 11. Siapakah yang dianggap sebagai ejen pengurusan di dalam kawasan perumahan strata? 
 12. Apakah maksud ganti rugi yang telah ditentukan dan ditetapkan? 
 13. Apakah tempoh liabiliti kecacatan? 
 14. Siapakah yang berhak mengutip bil bekalan air di dalam kawasan perumahan strata? Apakah undang-undang kecil di dalam pemajuan strata? 
 15. Apakah yang dimaksudkan dengan Waad Ikatan Bersalingan? 
 16. Apakah kawasan perumahan berpengawal/kawasan perumahan berpagar dan berpengawal? 
 17. Apakah cukai keuntungan hartanah dan adakah terdapat sebarang pengecualian daripada membayar cukai keuntungan hartanah? 
 18. Bagaimanakah proses pembelian rumah dapat ditunjuk dengan ringkas?


Itu baru 18 soalan berkaitan dengan hartanah. Ada banyak lagi soalan yang perlu anda tanya lagi. Bagaimana pula dengan jawapan bagi setiap soalan itu? Siapakah yang akan menjawabnya?

Saudara Khairul Anuar akan bantu anda untuk menjawab segala soalan itu dengan baik dan mudah untuk difahami. Siapa sebenarnya saudara Khairul Anuar ini?Secara jujur, anda kena berterima kasih kepada saudara Khairul Anuar ini kerana berminat untuk membantu anda untuk menjawab soalan-soalan anda tersebut.

Dapatkan jawapan untuk setiap soalan anda disini - Tanya 40 soalan kepada Khairul Anuar

No comments:

Post a Comment